Peteca

NO SE DK

Peteca.no støtter urfolk i Brasil

For hver peteca som selges går 10 kroner til å støtte FIANs
arbeid, blant annet for rettferdig jordfordeling for urbefolkningen i Brasil. FIAN er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon
som arbeider for retten til mat.

Les mer om FIAN og deres prosjekter i Brasil her.